Kufunjera Chikondi, iliyathene(waliwathene)(aliathene) thiu.

Sua ualle ni nikalata yava kompyuta miaha kalata. Sua khwera 3 mphindi va yako erukuruku.

Yabba lero!

  • Chikondi
  • Murendere
  • Nzeru

    Yomathulera Mawu: Lomwe -